In de stad Groningen werden op 16 mei 2019 39 nieuwe Stolpersteine gelegd. Vijf van de Stolpersteine komen in de Petrus Hendrikszstraat. Helemaal niks herinnert in die straat momenteel nog aan de oorlog.

Het Duitse jongetje Iwan de Vries woonde in die tijd bij een pleeggezin op nummer 77.

Hans Kleve kan zich zijn buurjongetje Iwan nog goed herinneren. 'Het was een hele vriendelijke jongen. We konden goed met elkaar opschieten. We konden niet goed met elkaar praten, maar jongens van die leeftijd redden zich prima.'

'Mooi dat we iets positiefs doen'

'We hebben er verdriet over dat het leven zo geëindigd is, maar door het leggen van een stolperstein hebben we het gevoel dat we iets positiefs hebben kunnen doen.'

Reina Nunninga woont nu op nummer 77 en vindt het een goed idee. 'Voor de nabestaanden is het mooi dat er nu een plek is. Dat vind ik wel waardevol.'

Iwan de Vries werd op 13-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz.

'Eén voor elke wijkgenoot' 

Koos Bakema van Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen vindt het belangrijk dat de Stolpersteinen er komen: 'Eén voor elke wijkgenoot. Het zijn bewoners van onze wijk geweest, maar ze zijn nooit teruggekeerd.'