Historicus, journalist en televisiemaker Ad van Liempt uit Nieuwegein heeft zich niet schuldig gemaakt aan plagiaat in zijn proefschrift over Westerbork-commandant Albert Konrad Gemmeker. Tot die conclusie is de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Rijksuniversiteit Groningen gekomen. De universiteit heeft een klacht over de promotie ongegrond verklaard.

Onderzoeksjournalist Bart FM Droog had Van Liempt bij de commissie aangeklaagd. Droog beweerde dat Van Liempt in zijn biografie over de kampcommandant feiten had verzonnen, informatie had vervalst, plagiaat had gepleegd en bronnen niet correct had vermeld. Historicus Rudolf Dekker schreef een boek over de manier waarop Van Liempt werkt.

De commissie zegt in haar voorlopige oordeel dat Van Liempt de basisprincipes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening - eerlijkheid en zorgvuldigheid - niet heeft geschonden. Hij had wel nauwkeuriger kunnen aangeven welke bronnen hij heeft gebruikt, maar van plagiaat, verzinsels of vervalsing is geen sprake. Ook vindt de commissie het niet netjes dat het boek al in de winkel lag voordat Van Liempt op het onderwerp was gepromoveerd. Maar niet elke onzorgvuldigheid betekent een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, aldus de commissie.

Update 7 januari 2020: Droog zegt tegen de NOS dat de uitspraak een vrijbrief is "voor alle wetenschappers, studenten en promovendi van deze universiteit om ongestoord en ongestraft te plagiëren of zich aan andere vormen van wetenschapsfraude te buiten te gaan". Hij stapt naar het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, de beroepsinstantie voor dit soort zaken.