Historisch centrum Tresoar roept schrijvers en dichters op om verhalen en gedichten te maken over '75 jaar vrijheid'. 

Tresoar organiseert daarvoor een wedstrijd om te herdenken dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

De verhalen en gedichten kunnen in het Fries worden geschreven, of in één van de Friese streektalen. Er zijn meerdere prijzen te winnen. De winnaars worden gepubliceerd in de april-editie van Letterhoeke, het blad van Tresoar.

De verhalen en gedichten kunnen tot 1 februari worden ingezonden.