ARNHEM - Met de Duitse grens hier en daar al in zicht voeren de geallieerden eind 1944 niet alleen hun oorlogsinspanning maar ook hun propaganda verder op. De Duitse soldaten moet duidelijk worden gemaakt dat ze vechten voor een verloren zaak. En dat gebeurde op allerlei manieren.

Een bijzondere opname, gemaakt op 24 januari 1945 in Noord-Limburg. Twee Britse kanonniers vullen 25-ponder granaten met propagandapamfletten.

De tekst is niet zichtbaar maar de inhoud laat zich raden. Aan het eind van de oorlog verspreidden de geallieerden vanuit de lucht zogeheten safe-conducts of 'Passierscheine' om Duitse soldaten tot overgave te bewegen.

Goed behandeld

Op het briefje stond een officieel ogende tekst met de boodschap dat de houder ervan zich zonder problemen zou kunnen overgeven en worden behandeld volgens de Conventie van Genève. Oftewel: de oorlog is toch bijna voorbij, waarom nu nog strijden en sterven voor een verloren zaak. Propaganda was gedurende de hele oorlog aan het front net zo belangrijk als munitie, soms wel belangrijker.

Spelen op de emotie

De angst om te sterven was natuurlijk een belangrijke emotie waarmee de propaganda-afdelingen van de strijdende partijen de soldaat in het veld bestookten, maar zeker ook de onzekerheid over het lot van naasten. Het Duitse garnizoen in Duinkerken bijvoorbeeld hield daar stand tot na de Duitse capitulatie, terwijl de wijde omgeving al lang in geallieerde handen was. Reden voor persoonlijke oproepen aan de Duitse soldaten in Duinkerken, zoals in dit geallieerd pamflet:

Meer over de 'Passierscheine':http://www.psywarrior.com/GermanSCP.html