Ondanks de Duitse bezetting ging het dagelijks leven in de oorlogsjaren zo goed als mogelijk door. En dat betekent dat er werd genoten van de natuur als daar de gelegenheid voor was.

In de winter van 1941 vroor het behoorlijk zodat zelfs de IIssel was dichtgevroren. De Onderstaande opnames zijn van Deventer in de strenge winter van 1941. Te zien zijn de dichtgevroren IJssel met het bijbehorende ijsvermaak en een familie die in deze toch moeilijke tijd Kerst probeert te vieren.