VELP - Een tijdelijk museum in Velp wil het verhaal van Rheden in de oorlog vertellen. Om aan verhalen en objecten te komen, opende het zaterdag de deuren.

Het verhaal van Stini Westdorp's opa is een van de aanwinsten van de inzameldag. Haar opa werkte in de Tweede Wereldoorlog voor de tinfabriek in Arnhem en woonde in Velp. Tijdens een bombardement van het nabijgelegen klooster raakte hij gewond aan zijn schouder, nadat een afgezwaaide bom een deel van zijn huis vernield. De opa van Westdorp wordt uiteindelijk door zijn vrouw en de buren onder het puin weggetrokken. Dit is allemaal vastgelegd in de documenten, die ze meeneemt naar conservator Jean Kreunen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder na de video):

De gezondheidsverklaring van een Velpse chirurg, een verklaring van zijn werkgever en een document van goed gedrag. Mooie documenten voor de collectie met als klap op de vuurpijl een persoonsbewijs met foto. De conservator van het tijdelijke museum is in zijn nopjes. 'Dit vertelt een heel mooi klein verhaaltje van één persoon in het dagelijks leven. Zijn werk in de oorlog, wat niet vanzelfsprekend was. Dan de gevolgen van de oorlog en aan het eind van de oorlog dat hij gevrijwaard wordt. Met die vier documentjes kun je heel mooi de levensloop in de oorlog vorm geven.'

'Weinig bewaard gebleven'

Stini Westdorp heeft lang getwijfeld of de documenten interessant genoeg waren voor een museum. 'Daar had ik last van. Ik dacht ik ga hier gewoon heen. Er is zo weinig van Velp-Zuid bewaard gebleven. Dat zit wel in de gedachten van mensen, maar ook al niet meer in de gedachten van mijn kinderen. Daarom vind ik het wel belangrijk dat het behouden blijft.'

Het museum Rheden in oorlogstijd wil het verhaal vertellen van alle kernen in de gemeente Rheden. Het tijdelijke museum opent in september en blijft dan geopend tot mei 2020. Er volgt nog een inzameldag op 3 augustus in zowel Rheden als Dieren.