Op 2 december 1944 maakt de Schotse divisie zich op om Blerick te bevrijden.

Blerick is de laatste plaats ten westen van de Maas die nog bevrijd moet worden. De Duitsers zijn niet van plan het Venlose stadsdeel zomaar op te geven. Ze zijn al een tijd bezig met het maken van verdedigingswerken. Frits Peeters uit Blerick:

Moeten graven ja. Want dat deden de Duitsers zelf liever niet. Dus lieten ze de inwoners de grachten graven:

Veel Blerickenaren waren al gevlucht. Van de 10.000 inwoners waren er in de weken voor de bevrijding al 4.000 vrijwillig vertrokken. De Duitsers stuurden nog eens 1.500 naar Venlo. Tijdens de bevrijding zitten er nog maar zo'n 4.500 mensen in Blerick. Veel van hen hebben ervoor gekozen in de stad te blijven, maar die luxe had niet iedereen; Wiel Collin bijvoorbeeld: