Onderzoekers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Ze hebben een tunnel teruggevonden die het gevangenenkamp met het SS-deel van het kamp verbond.

Oud-gevangenen maakten in hun memoires al melding van de tunnel, maar er kon pas onlangs gericht gezocht worden. Daardoor hebben de onderzoekers nu de ondergrondse verbindingsgang kunnen blootleggen.

In het toenmalige kamp waren de appelplaats en de barakken voor gevangenen strikt gescheiden van het deel waar de SS'ers hun barakken hadden, omgeven door prikkeldraad, wachttorens en een houten poort. De Duitsers en gevangenen die als opzichter waren aangesteld gebruikten de tunnel om gevangenen snel onder de draadversperring door naar bijvoorbeeld een kantoor in het SS-deel te loodsen.


Historisch beeld van de onderaardse gang. Foto: Kamp Amersfoort

Bij Kamp Amersfoort is de bouw van het nieuwe herinneringscentrum in volle gang. De doorgang wordt de komende tijd verder onderzocht op sporen en zal worden geconserveerd. De tunnel is vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur al te bekijken tijdens een open middag.

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog een doorvoer- en strafkamp op de grens met Leusden, waar onder meer politieke gevangenen werden vastgehouden tot ze naar andere concentratiekampen werden gebracht. De Duitse bezetters zetten vanuit Amersfoort zo'n 20.000 mensen op transport. In totaal hebben tussen 1941 en 1945 35.000 mensen gevangen gezeten in het kamp.


Naar de tunnel kon pas onlangs gericht worden gezocht. Foto: RTV Utrecht