DOESBURG - Tijdens de Gelredag op zaterdag 26 mei in Streekmuseum De roode toren in Doesburg staan we stil bij de bevrijding. Een bevrijding die in Gelderland lang niet altijd zonder slag of stoot verliep. Beklim de hoogste toren van Gelderland of ga op battlefield tour langs de IJssel. Mis het niet en kom op 26 mei naar Doesburg!

In Doesburg hebben een aantal fanatieke Duitsers de opdracht gekregen de IJsselbrug koste wat kost te verdedigen, ze verschansen zich in de stad. Het Canadese leger begint de aanval in de nacht van 3 op 4 april met een verwoestende granatenregen. Maar liefst 20 granaten per minuut komen op Doesburg neer. Omdat de Duitsers zich niet overgeven, houden de beschietingen dagenlang aan. Bijna twee weken kan de bevolking niets anders doen dan schuilen in hun kelders. Op 15 april trekken de Duitsers zich terug. Maar niet voor eerst veel schade aan te richten in de oude binnenstad.

Veel schade in Doesburg

Ze blazen de toren van de Martinikerk op, de hoogste toren van Gelderland. Die valt precies op de synagoge, die de oorlog tot dan toe ongeschonden doorstaan had. Ook aan het schip van de kerk ontstaat veel schade. Pas twintig jaar later, in 1965 is de toren weer hersteld tot de oorspronkelijke hoogte van 94 meter.

Maar de Duitsers blazen nog meer op: de watertoren, de walmolen en de brug over de IJssel moeten eraan geloven. Ook geallieerde beschietingen richten schade aan in de Doesburgse binnenstad. Waar de toren en de kerk hersteld worden, zijn de andere monumenten voorgoed verloren gegaan.

Tijdens de Gelredag kan een beperkte groep bezoekers ook gratis de 94 meter hoge kerktoren beklimmen! Ook houdt Rob Verhoef, kenner van de militaire geschiedenis van Doesburg, een mini battlefield tour langs de IJssel. Hij laat u plekken zien waar gestreden is tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Komt allen op 26 mei naar museum De roode toren in Doesburg!